โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันที่ 18 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 2 ภาคกลางและภาคเหนือ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 70
จำนวนผู้เข้าชม
68
หมวดหมู่: กิจกรรม