โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

วันที่ 18 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 2 ภาคกลางและภาคเหนือ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 122
จำนวนผู้เข้าชม
89
หมวดหมู่: กิจกรรม