โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี

วันที่ 17 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 2 ภาคกลางและภาคเหนือ
โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง
วันที่ 17 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 186
จำนวนผู้เข้าชม
130
หมวดหมู่: กิจกรรม