โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

วันที่ 16 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 2 ภาคกลางและภาคเหนือ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 129
จำนวนผู้เข้าชม
46
หมวดหมู่: กิจกรรม