โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 2 ภาคกลางและภาคเหนือ
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี
วันที่ 14 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 140
จำนวนผู้เข้าชม
256
หมวดหมู่: กิจกรรม