โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

วันที่ 14 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 2 ภาคกลางและภาคเหนือ
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 161
จำนวนผู้เข้าชม
301
หมวดหมู่: กิจกรรม