วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 14 ธันวาคม 2563
วันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาพบรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบวันคล้ายวัน
"สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
ครบรอบ 28 ปี
ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563
ณ อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 31
จำนวนผู้เข้าชม
137
หมวดหมู่: กิจกรรม