โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 1 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 1 โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนมารีวิทย์พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 57
จำนวนผู้เข้าชม
539
หมวดหมู่: กิจกรรม