โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล

วันที่ 8 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 1 โรงเรียนชลกันยานุกูล
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
วันที่ 8 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 69
จำนวนผู้เข้าชม
428
หมวดหมู่: กิจกรรม