โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์

วันที่ 7 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 7 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 84
จำนวนผู้เข้าชม
256
หมวดหมู่: กิจกรรม