โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

วันที่ 7 ธันวาคม 2563
โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก เส้นทางที่ 1 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
ภาพบรรยากาศกิจกรรมแนะนำประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ให้กับโรงเรียนต่างๆในแต่ละภูมิภาค
เส้นทางที่ 1 ภาคกลางและภาคตะวันออก
โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ 7 ธันวาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 71
จำนวนผู้เข้าชม
237
หมวดหมู่: กิจกรรม