ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 8 ธันวาคม 2563
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชุมสภามหาวิทยาลัย เรื่องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย และระดับส่วนงาน
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
จำนวนรูปภาพ 27
จำนวนผู้เข้าชม
44
หมวดหมู่: กิจกรรม