2020-12-8 บรรยากาศการประชุมโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์” มศว 2564 โดยมี ผศ.นพ. วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพเป็นประธานในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

วันที่ 8 ธันวาคม 2563
2020-12-8 บรรยากาศการประชุมโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์” มศว 2564 โดยมี ผศ.นพ. วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพเป็นประธานในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
บรรยากาศการประชุมโครงการ “ปีใหม่สายสัมพันธ์” มศว 2564 โดยมี ผศ.นพ. วรพล อร่ามรัศมีกุล รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพเป็นประธานในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 37
จำนวนผู้เข้าชม
42
หมวดหมู่: กิจกรรม