ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 256ภาพบรรยากาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่25 พฤศจิกายน 25632
จำนวนรูปภาพ 92
จำนวนผู้เข้าชม
361
หมวดหมู่: กิจกรรม