ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 - วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563
ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เมื่อวันที่23 พฤศจิกายน 2563
จำนวนรูปภาพ 177
จำนวนผู้เข้าชม
780
หมวดหมู่: กิจกรรม