บรรยากาศฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563
บรรยากาศฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1
บรรยากาศฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 84
จำนวนผู้เข้าชม
229
หมวดหมู่: กิจกรรม