กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
กิจกรรมมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดกิจกรรมมอบเงินสนับสนุนสำหรับผู้ได้รับการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสัมมนาการ ชั้น 3 อาคารอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้มอบเงินแก้ผู้ได้รับการอนุมัติ
จำนวนรูปภาพ 31
จำนวนผู้เข้าชม
28
หมวดหมู่: กิจกรรม