Swu Open house 2020

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2563
Swu Open house 2020
SWU Open house 2020
The Amazing SWU Land
กิจกรรมเปิดบ้านมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ในโอากาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 219
จำนวนผู้เข้าชม
96
หมวดหมู่: กิจกรรม