ทักษะแห่งอนาคต นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตาฐานทักษะแห่งอนาคต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
ทักษะแห่งอนาคต นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตาฐานทักษะแห่งอนาคต
งานเสวนาวิชาการ "ทักษะแห่งอนาคต" นำพาองค์กรอยู่รอด รับคนใหม่ ปรับคนเก่า ให้ตรงกับมาตาฐานทักษะแห่งอนาคต เพื่อพาองค์กรไทยอยู่รอดในยุค New Normal
ในโอกาสนี้ ศ.เกียรติคุณ ดร. ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพรช ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พัฒนาไทยให้นำหน้า ต้องพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่21”
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
จำนวนรูปภาพ 25
จำนวนผู้เข้าชม
39
หมวดหมู่: กิจกรรม