โครงการเตรียมความพร้อม ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปี2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563
โครงการเตรียมความพร้อม ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปี2563
โครงการเตรียมความพร้อม ก้าวใหม่ในมหาวิทยาลัย ประจำปี2563
ในโอากาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
เมื่อวันที่29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น3 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ
จำนวนรูปภาพ 36
จำนวนผู้เข้าชม
36
หมวดหมู่: กิจกรรม