พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563

วันที่ 24 ตุลาคม 2563
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
จำนวนรูปภาพ 200
จำนวนผู้เข้าชม
181
หมวดหมู่: กิจกรรม