พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563

วันที่ 23 ตุลาคม 2563
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี2563
พิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2563ใน
โอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ วัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
จำนวนรูปภาพ 132
จำนวนผู้เข้าชม
149
หมวดหมู่: กิจกรรม