การประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

วันที่ 16 ตุลาคม 2563
การประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน  โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์
ฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ ได้จัดการประกวดการออกแบบชุดผ้าไทยพวน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครนายก โดยคณะอาจารย์และนักเรียนชมรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตวิถีสู่ชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการเดินแบบชุดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยพวน เพื่อสืบสานและต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรมของไทย ผสานกับความทันสมัยของแฟชั่นในยุคปัจจุบัน ณ ลานกิจกรรม B ฝ่ายมัธยม รร.สาธิต มศว องครักษ์ ในวันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 62
จำนวนผู้เข้าชม
130
หมวดหมู่: กิจกรรม