พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝั่งคลินิก) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 ตุลาคม 2563
พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝั่งคลินิก) ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ฝั่งคลินิก) ประจำปีการศึกษา 2563 ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม Convention room ชั้น 3 อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 61
จำนวนผู้เข้าชม
126
หมวดหมู่: กิจกรรม