คณะผู้บริหาร มศว เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Huawei Asia Pacific CSIC โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย

วันที่ 21 กันยายน 2563
คณะผู้บริหาร มศว เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Huawei Asia Pacific CSIC  โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย
คณะผู้บริหาร มศว เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Huawei Asia Pacific CSIC โดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
องค์ความรู้และเทคโนโลยี ในการนำมาใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ ความปลอดภัย และการบริหารจัดการองค์กร ทั้งนี้
มศว ได้มีการบันทึกลงนามความร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2018 โดยได้มีการร่วมมือในการพัฒนา
ให้ข้อแนะนำ และทำงานร่วมกันในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสมอมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 ณ อาคาร G Tower บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย
จำนวนรูปภาพ 100
จำนวนผู้เข้าชม
529
หมวดหมู่: กิจกรรม