พิธีเปิด A-Store มศวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี

วันที่ 14 กันยายน 2563
พิธีเปิด A-Store มศวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยี
พิธีเปิด A-Store มศวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และบริษัทแอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และโทคโนโลยี
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมลงนามความร่วมมือพร้อมด้วยผู้บริหาร AIS

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 ณ A-Store SWU อาคาร 14
จำนวนรูปภาพ 60
จำนวนผู้เข้าชม
46
หมวดหมู่: กิจกรรม