พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 2 กันยายน 2563
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยทาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด
ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือ
เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องปฐมบริบท ชั้น 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 39
จำนวนผู้เข้าชม
62
หมวดหมู่: MOU