วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี

วันที่ 25 สิงหาคม 2563
วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี
วันสถาปนาสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ครบรอบ 65 ปี เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2563
จำนวนรูปภาพ 5
จำนวนผู้เข้าชม
30
หมวดหมู่: กิจกรรม