พิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Center Point

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
พิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Center Point
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมงานพิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Center Point ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 42
จำนวนผู้เข้าชม
19
หมวดหมู่: กิจกรรม
พิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Center Point รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และนิสิต ร่วมงานพิธีเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ Center Point วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ (อาคาร14) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ