มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อมถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ

วันที่ 14 มีนาคม 2562
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อมถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ น้อมถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง แด่พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.(ประยงค์ วรรณประดิษฐ์) เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม วรวิหาร โดยมี รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้าถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร
จำนวนรูปภาพ 127
จำนวนผู้เข้าชม
25
หมวดหมู่: กิจกรรม