โครงการพิธีทำบุญอาคารกิจกรรมนิสิต

วันที่ 11 มีนาคม 2562
โครงการพิธีทำบุญอาคารกิจกรรมนิสิต
โครงการพิธีทำบุญอาคารกิจกรรมนิสิต (ประสานมิตร) โดย รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ อาคารกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 82
จำนวนผู้เข้าชม
100
หมวดหมู่: กิจกรรม