โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” รุ่นที่ 4

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 - วันที่ 1 มิถุนายน 2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” รุ่นที่ 4
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “พัฒนาบุคลิกภาพทูตประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
จำนวนรูปภาพ 341
จำนวนผู้เข้าชม
81
หมวดหมู่: กิจกรรม