พิธีไหว้ครูหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 1

วันที่ 12 กันยายน 2562
พิธีไหว้ครูหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 1
รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณแก่ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรและคณะกรรมการร่างหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 ณ ห้องแปดเหลี่ยม อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 73
จำนวนผู้เข้าชม
15
หมวดหมู่: กิจกรรม