เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Saint May's University ประเทศแคนาดา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Saint May's University ประเทศแคนาดา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ผศ.ดร.อัญชลี จันทร์เสม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ Dr.Zak McLaren, Director, The Language Center, Saint May's University ประเทศแคนาดา ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
จำนวนรูปภาพ 20
จำนวนผู้เข้าชม
8