เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Leeds

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Leeds
การประชุมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ University of Leeds ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องเอกฉันท์ ชั้น 3 อาคารประสานมิตร
จำนวนรูปภาพ 48
จำนวนผู้เข้าชม
19