Open house 2019

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
Open house 2019
SWU OPEN HOUSE 2019 เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562 มศว เปิดบ้านให้น้องๆ ได้มาเรียนรู้สาขาต่างๆ จากทุกคณะพร้อมกิจกรรมอีกมากมาย ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 166
จำนวนผู้เข้าชม
87
หมวดหมู่: กิจกรรม