พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ภาพบรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2561
จำนวนรูปภาพ 100
จำนวนผู้เข้าชม
67
หมวดหมู่: กิจกรรม