พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
พิธีซ้อมใหญ่พระราชทานปริญญาบัตร
ภาพบรรยากาศวันซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ มศว องครักษ์
จำนวนรูปภาพ 174
จำนวนผู้เข้าชม
102
หมวดหมู่: กิจกรรม