เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Warsaw, Poland

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ University of Warsaw, Poland
Professor Daniel Przastek, Vice Dean, University of Warsaw, Poland พร้อมคณะ เดินทางมาเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จำนวนรูปภาพ 24
จำนวนผู้เข้าชม
287