โครงการบริการวิชาการฟังบรรยายพิเศษเสริมความรู้ Covid - 19

วันที่ 12 มิถุนายน 2563
โครงการบริการวิชาการฟังบรรยายพิเศษเสริมความรู้ Covid - 19
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดโครงการบริการวิชาการฟังบรรยายพิเศษเสริมความรู้ Covid - 19 โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom "สังคมไทยอยู่อย่างไรกับ Covid - 19" โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
จำนวนรูปภาพ 10
จำนวนผู้เข้าชม
50
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ บริษัท มติชน จำกัด(มหาชน) จัดโครงการบริการวิชาการฟังบรรยายพิเศษเสริมความรู้ Covid - 19 โดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom "สังคมไทยอยู่อย่างไรกับ Covid - 19" โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์ Zoom